Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak (JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, müracaatlar 27 Nisan – 11 Mayıs’ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile müracaat yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar müracaat yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve müracaat kılavuzunda belirtilen asıllara nazaran imtihanlara çağrılacaklar.

Başvuru koşullarına ait bilgilere “https://vatandas.jandarma.gov.tr” ve “www.jsga.edu.tr” internet sitelerinde yayımlanacak olan “2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Kontratlı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu”ndan ulaşılabilecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı lojistik alt branşlı kontratlı uzman erbaş teminine yönelik; (1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar müracaat yapamayacaklar.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2023) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma koşulu aranmamaktadır.

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin birinci günü (27 Nisan 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla müddet geçmemiş olmak,

f. Kontratlı erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl misyon yapmış, müteakip kontrat mühletleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2023) prestijiyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik dokümanı almış olmak,

g. Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, Sıhhat Bakanlığı tarafından sıhhat heyeti raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği temellerine göre
“Uzman Erbaş Olur” kararlı sıhhat şurası raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu müracaat kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen pahalar içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, tartı ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

h. Askeri okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından rastgele bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak, öbür okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak yahut ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay yahut astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında vazifeli iken buralardan ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak veya vazife yapmıyor olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

j. Devlet memurluğundan yahut kamu vazifesinden rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Taksirli cürümler hariç olmak üzere öteki hatalardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla müddetli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli kabahatler nedeniyle altı (6) ay yahut daha fazla müddet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri doğal mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç,fesat, isyan hatalarından ötürü mahkûm olmamak,

n. Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan kabahatlerinden, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci unsurunda belirtilen cürümlerden hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin erdem ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen çıkar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r. Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir manisi bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak,

ş. Beden yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında hal bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen bedenin herhangi
bir yerinde dövme bulunmamak, kendine ziyan verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

t. Lisanında pelteklik, tutukluk ve kekemelik üzere konuşma özrü bulunmamak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir