Kanal İstanbul için keşif kararı çıktı

Bahçeşehirliler Derneği ve yurttaşlar tarafından tartışmalı proje Kanal İstanbul için Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanına 1/100.000 ölçekli Etraf Sistemi Planı Değişikliği” ile bu değişikliğin yasal desteği olarak gösterilen “rezerv yapı alanı” kararlarının iptali istemiyle açılan davada İstanbul 5. Yönetim Mahkemesi orta karar verdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

Mahkeme, davacıların tezlerini yerinde gördü ve uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için taşınmaz mahallinde keşif ve eksper incelemesine karar verdi.

Kararda, keşif ve uzman masraflarına karşılık olarak belirlenen 50 bin TL’nin 1 haftalık müddet içerisinde mahkemeye yatırılması istendi.

11 Kasım 2022 tarihinde oybirliği ile alınan kararda yapılacak keşif ve uzman incelemesinde hakim Gün Yazıcı da naip üye olarak görevlendirildi.

BİLİRKİŞİ MEVZUATA UYGUNLUĞUNU İNCELEYECEK

Karara nazaran eksper, rezerv yapı ilanı sürecini kronolojik olarak inceleyecek. Sonradan yapılan değişikliklerin evvelki rezerv yapı alanlarını da kapsayıp kapsamadığına bakılacak.

Alanda geçerli son rezerv yapı ilanının hangi süreç olduğu irdelenecek. Bölgenin genel yapılaşma durumu ele alınacak.

Bilirkişiden rezerv yapı alanı hudutlarının teknik taraftan incelenerek mevzuat uyarınca gerçek belirlenip belirlenmediğinin açıklaması istenecek.

Bir bölgenin rezerv yapı alanı olarak ilanı için aranan kuralların neler olduğunun detaylı olarak açıklanması da uzmandan istenecek.

Rezerv yapı alanı belirlemesinin şehircilik prensipleri ve mevzuatı tarafından incelemesi de heyet tarafından yapılacak.

KANAL İÇİN TEKNİK İZAH İSTENDİ

Su yolu yani açılacak kanal ile ilgili de su yolu işlevin, planlama ve şehircilik unsurları, kamu faydası ve destek projesine uygun olup olmadığının incelenerek teknik taraftan detaylı izahı istenecek.

Plan imal münasebetinin oluşup oluşmadığı, işlevlerin planlama ve şehircilik unsurları ile kamu faydasına uygun olup olmadığı da heyet tarafından teknik olarak incelenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir