UNFPA ve TAPV raporu: Cinsel sağlık eğitimi müfredata eklenmeli

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Aile Sıhhati ve Planlaması Vakfı (TAPV)’nın ortak çalışmasına nazaran Türkiye’deki mecburî eğitim müfredatı, Birleşmiş Milletler’in cinsel sıhhat eğitiminde üniversal standartlarının yalnızca beşte birini karşılayabiliyor.

Diken’de yer alan habere nazaran, okul öncesinden liseye kadar, çocukların ve ergenlerin âlâ olma halini ve potansiyellerini desteklemek emeliyle, kapsamlı cinsellik eğitimine dair temel kavramları, muhtaçlık alanlarını, müfredata eklenmesi gereken bahis başlıklarını, öğrenme maksatlarını ve Türkiye’nin örgün eğitim müfredatındaki durumu incelemek hedefiyle gerçekleştirilen ‘Yaşa Uygun Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Bağlamında, Okul Öncesinden Orta Öğretime, Öğretim Programlarının ve Ders Kitaplarının Analizi’  araştırması tamamlandı.

Cinsel sıhhat eğitiminin gayesinin ve ehemmiyetinin altı çizilen rapor lansmanında, aşağıdaki datalara dikkat çekilerek cinsellik ve alakalar hakkında öğretim yaşına uygun bir yaklaşımla çocukların ve gençlerin güçlendirilmesi manasına gelen ‘yaşa uygun yapılandırılmış cinsel sıhhat eğitimi’ nin örgün eğitim müfredatına eklenmesi gerekliliği vurgulandı:

 • Her iki bayandan biri vücudu üzerinde kelam sahibi değil.
 • Her üç bayan ve kız çocuğundan biri şiddete maruz kalıyor.
 • Her beş çocuktan biri çocuk yaşta evlendiriliyor.
 • Erken yaşta evlendirilen her üç kız çocuğundan biri tekrar çocuk yaşta anne oluyor.
 • Her yıl 3 milyon kız çocuğu, istenmeyen gebelik sebebiyle inançlı olmayan bir biçimde kürtaj oluyor.
 • Her üç gençten biri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan nasıl korunacağını bilmiyor.
 • Yeni HIV olumlu tanısı alanların üçte biri gençler.
 • Her üç kız çocuğundan ikisinin reglin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok.

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralamasında, 146 ülke ortasında 124 üncü sırada. Uzmanlar, bunun en değerli nedenlerinden birinin de müfredata, yaşa uygun yapılandırılmış kapsamlı cinsel sıhhat eğitiminin dahil edilmemesi olduğu görüşünde.

Türkiye’deki örgün eğitim müfredatında en az işlenen konular

UNFPA ve TAPV’ın raporuna nazaran toplumsal cinsiyeti anlamak, cinsellik ve cinsel davranış ve cinsel sıhhat ve üreme sıhhati Türkiye’deki örgün eğitim müfredatında en az işlenen bahisler. Bu sebeple de, Türkiye’deki zarurî eğitim müfredatı, Birleşmiş Milletler’in cinsel sıhhat eğitimine yönelik üniversal standartlarının yalnızca beşte birini karşılayabiliyor.

Rapor lansmanında kendi vücudunun ve gelişiminin farkında olan, hakları bilen ve onlara sahip çıkan, inançlı ve inançlı olmayan davranışları ayırt edebilen, gerektiğinde “Hayır” diyebilen, sağlıklı ve saygılı münasebetler geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek için cinsel sıhhat ile ilgili temel kavramların yaş kümelerine uygun halde müfredata girmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinlikte ayrıyeten, kapsamlı cinsel sıhhat eğitiminin raporda da altı çizilen yararları vurgulandı:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirir ve şiddetle çabayı dayanaklar.
 • Kendi vücudu üzerinde karar verebilme gücünü ve inançlı cinsel davranışları artırır.
 • İstenmeyen gebeliklerin ve inançsız kürtajların önüne geçilmesine dayanak verir.
 • HIV üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların azaltılmasına katkıda bulunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir